Na darech je sdružení závislé, nevykonává žádnou výdělečnou činnost.
Státní dotace pokrývají náklady na realizaci projektů jen ze 70 %.

Finanční dar zaslaný na běžný účet sdružení
číslo 43-517 903 0287 / 0100
vedený u Komerční bnky, a.s.,
bude použit na realizaci projektů sdružení.

Děkujeme, že společně s námi pomáháte lidem s narkolepsií zkvalitnit jejich životy!