Narkolepsie se nejčastěji projevuje kombinací následujících symptomů:

Zvýšená denní spavost
Narkoleptici mohou bez varování usnout kdykoliv a kdekoliv, i během činností, kdy je nutné velké soustředění - řízení automobilu, čtení, rozhovor, poslouchání učitele apod. Narkoleptik se takovému spánku nedokáže ubránit. Někteří narkoleptici neupadají do náhlého spánku, nebo alespoň ne do takového, kterého by si všimlo okolí. Zápasí ale s extrémní ospalostí, která se da přirovnat tomu, co by prožíval zdravý člověk poté, co 36 až 48 hodin nezamhouřil oka. Náhlé usínání či extrémní ospalost jsou jediným sympomem, který je společný pro všechny narkoleptiky.

Kataplexie
Jde o náhlý pokles svalového tonu vyvolaný emocemi, ať už pozitivními: radost, smích pocit lásky, tak i negativními: strach, šok. Narkoleptikovi náhle usnou svaly a nemůže se pohnout dokud kataplexie trvá. To může trvat i několik minut. Při slabší kataplexii může dojít jen k mírnému poklesu v kolenech nebo svalů v obličeji, při silném k úplnému zhroucení narkoleptika. Mysl postiženého zůstává vzhůru - může slyšet i vidět, co se okolo něj děje, jeho tělo je ale paralyzováno stejným způsobem jak má být uprostřed noci, kdy spíme a prožíváme sny.

Ne všichni narkoleptici trpí kataplexii. Kataplexie je ale specifická jen pro narkolepsii a její přítomnost značně usnadní diagnozu. Frekvence výskytu se liší od několia za rok, po několik během dne. Kataplexie i ataky spánku se dají u většiny pacientů dobře regulovat léky.

Spánková obrna
Narkolepsie může způsobovat i spánkovou obrnu - člověk je už nebo ještě vzhůru, ale není schopen pohybu, či řeči. Jeho mysl je vzhůru, ale tělo je přitom paralyzováno jako bývá v REM fázi spánku, kdy je naše tělo paralyzováno, abychom nemohli reagovat na naše sny. Spánková obrna je také často doprovázená hapnagogickými halucinacemi. Většina lidí, i těch kteří netrpí narkolepsií, zažije občasnou spánkovou obrnu.

Hypnagogické halucinace
Sny, ke kterým dochází hlavně během usínání nebo probouzení a jsou jen velmi těžko rozlišitelné od skutečnosti. Během narkolepsie dochází k rychlé aktivaci REM spánku přímo z bdělosti. Narkoleptici mají poté často pocit, že již určitou věc udělali nebo neudělali.

Automatické chování
Někteří lidé také trpí velmi krátkými episodami spánku, kdy jejich mysl usnula, ale tělo pokračuje v pohybu. Zápis z přednášky je prováděn automaticky a není srozumitelný. Odpadky skončí v šuplíku, máslo mezi sleničkami a brýle v koši na odpadky.

Zdravotní rizika
Zvýšený výskyt interních chorob (nadváha vedoucí k metabolickému syndromu - zvýšenému krevnímu tlaku, onemocněním srdce, cukrovce). Častější jsou ale i psychiatrická onemocnění – deprese, úzkostné stavy, v dětství nepozornost s hyperaktivitou (ADHD). Častý je i výskyt dalších přidružených poruch spánku.