NARKOLEPSIE je vzácné neurologické onemocnění, postihuje 2-5 osob /10.000 obyvatel, často ale zůstává nerozpoznáno či nesprávně diagnostikováno. Doba od prvních příznaků po konečnou diagnózu je relativně dlohá, průměrná doba je 8 - 15 let.

Jde o poruchu regulace spánku a bdění charakterizovanou nadměrnou denní spavostí (stavy imperativního spánku), které se objevují opakovaně během dne. Kolísá od mírné ospalosti při monotóních činnostech ( jízda dopravním prostředkem, divadlo, kino, přednášky) až po ataky spánku při aktivní činnosti ( rozhovor, jídlo, chůze, práce na zahradě).

Jejich trvání je zpravidla krátké (5-10 min, i méně) podle okolností může být spánek delší (20-30min). V obou případech bývá doprovázen sny. Nemocní se probouzejí osvěženi, ale po určité době opět usínají. Frekvence záchvatů je velice individuální, pohybuje se od několika atak během dne až vyjímečně do desítek záchvatů. V některých případech může být spavost spojena s automatickým jednáním, kdy nemocní při nedokonalé bdělosti vykonávají známou – automatickou činnost, na kterou mají následnou amnézii.

Klinické projevy:

  • zvýšená denní spavostí (neodolatelný, zpravidla krátkodobý spánek) během dne,
  • naopak v noci trpí nemocní nespavostí (noční spánek je neklidný, množství děsivých snů),
  • při usínání a při probouzení se mohou objevit stavy spánkové obrny (nemožnost se pohnout, promluvit),
  • nebo stavy tzv. hypnagogických halucinací (zrakové, sluchové, dotykové přeludy),
  • kataplexie se vyskytuje u většiny nemocných při silných emocích – smíchu, radosti, úleku, zlosti apod. - přechodná ztráta svalového tonu, která vede v mírnější formě k podlomení kolen, k poklesu brady, šíje a obličejového svalstva, k vypadnutí předmětů z rukou apod. Při silnějším záchvatu dochází až k pádu na zem.
  • V některých případech může být spavost spojena s automatickým jednáním, kdy nemocní při nedokonalé bdělosti vykonávají známou – automatickou činnost, na kterou mají následnou amnézii.