Český rozhlas Leonardo - odvysílán rozhovor o narkolepsii natočený na TK ke Světovému dni spánku.

Narkolepsie a výzkum ve spánkové laboratoři. Jak zachránit přiotrávené děti? Příznaky a léčba atopické dermatitidy.

Porucha spánku zvaná narkolepsie dosud patří mezi poměrně málo prozkoumaná onemocnění. Je charakteristická nadměrnou denní spavostí a doprovodnými jevy a často nebývá diagnostikována ani léčena. Pražská 1. lékařská fakulta patří ve výzkumu tohoto onemocnění mezi pracoviště světového významu. O narkolepsii, jejích rizicích i možnostech léčby dnes bude mluvit prof. Soňa Nevšímalová, přednostka Neurologické kliniky 1. LF UK.

Popis pořadu zde.