13.03.2013

Zdravý spánek – kvalitní stáří

Vzhledem k tomu, že spánek má klíčovou úlohu pro naše duševní i fyzické zdraví, je pořádán k příležitosti Světového dne spánku i Evropského dne narkolepsie dne 13. 3. 2013 od 13:00 hod. seminář v Poslanecké sně-movně Parlamentu ČR.

 

Fyziologický spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Společným podkladem většiny spánkových poruch jsou časté probouzecí reakce, které vedou k vyplavování stresových hormonů (zejména kortizolu) a k urychlení atero-sklerotických změn. Důsledkem je zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací (infarktů, cévních mozkových příhod). Fragmentace spánku, provázená častou změnou spánkových stádií, bdělostí a sníženou efektivitou spánku, je rizikovým faktorem vzniku metabolického syndromu včetně obezity i diabetu (typu 2) a dysbalance neuroendokrinního i imunitního systému. Častým důsledkem je i vznik psychiatrických poruch včetně deprese.
Nejčastější spánková onemocnění (nespavost, syndrom neklidných nohou, deprivace spánku, syndrom spánkové apnoe) postihují přes 40 %, ve starším věku až 50 % populace. Světovou asociací spánkové medicíny byl proto 15. březen letošního roku vyhlášen Světovým dnem spánku se sloganem „Zdravý spánek – kvalitní stáří“. 
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc

mapa